Gevolgde opleidingen

Naast de jaarlijkse bijscholingen in Vakgerichte vakken, Theoretische vakken en de Medische Basis
Kennis (MBK) bleef de drang naar meer kennis mij bezig houden. Het verbreden en daarmee
verrijken van mijn vakgebied.